Penziony Jeseníky – Ubytování Jeseníky

Penzion U Hradilů

Vrbno pod Pradědem

+420­ 602­ 560­ 763
CZ
CZ
CZ
CZ

Objednávka ubytování

Ceny za ubytování a stravování naleznete v ceníku ubytování. Další informace k pobytu jsou uvedeny v ubytovacím řádu a souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Online objednávka

Vyplňte prosím všechny povinné údaje označené hvězdičkou*

Objednávající (ubytovaný):
Jméno*
Příjmení*
Ulice a číslo popisné*
Město a PSČ*
Telefon*
Email*

Objednávám ubytování v termínu od* do*

Počet ubytovaných dospělých*
Počet ubytovaných dětí (0–3 roky), bez nároku na lůžko
Požadavek na dětskou postýlku (včetně lůžkovin) /
Počet ubytovaných dětí (3–12 let)

Požadavek na stravování (počet osob se stravou):
Plná penze , dětská
Večeře , dětská
Speciální požadavky na stravu (dieta):

Pes/kočka: /   krát,
požadavek na kotec /

Poznámky:

Podmínky ubytování

Příjezd: 15:00–20:00

Předání pokoje: 10:00 (v případě potřeby pozdějšího odjezdu je tento možno dohodnout u personálu)

Rezervace, záloha, storno podmínky:

 1. Po zarezervování pobytu Vám zašleme fakturu za ubytovací služby s celkovou cenou dle délky pobytu, obsahující termín pobytu, počet osob a typ rezervovaného pokoje. Tato musí být uhrazena v době splatnosti, jinak rezervace zaniká a ubytovatel má právo tento termín následně obsadit jinými hosty.
 2. Storno do 14 dní před začátkem pobytu – vrací se celá částka
 3. Storno do 7 dní před začátkem pobytu – vrací se 50% částky
 4. Storno méně než 7 dní před začátkem pobytu – částka se nevrací

Zrušení pobytu:

 • Zákazník zrušení rezervace nahlásí písemně e-mailem (rozhodující je datum při odeslání e-mailu).
 • V případě, že host nastoupí po smluveném termínu, nebo nastoupí méně osob, hradí celý rezervovaný pobyt.

Ukončení pobytu ze strany ubytovatele:

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v následujících případech:

 1. dojde-li ke svévolnému zvýšení počtu ubytovaných osob během pobytu
 2. poruší-li ubytovaný zákaz kouření nebo používání otevřeného ohně v objektu
 3. v případě, že dojde ze strany ubytovaného k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus)

Upozorňujeme, že v uvedených případech nevzniká právo na vrácení platby za ubytování.

Další informace:

 • V objektu prosíme používat vlastní přezůvky, aby jste se cítili jako doma. V případě, že přezůvky zapomenete, můžete si u personálu na baru zakoupit hotelové pantofle.
 • Host je povinen svým počínáním předcházet poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
 • Z bezpečnostních důvodů host nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti.
 • Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 • V celém objektu je zakázáno kouřit (povoleno pouze ve venkovních prostorách k tomu určených).
 • Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout. V případě způsobení škody nedodržením tohoto nařízení se host vystavuje možnosti vymáhání finanční náhrady spojené se vzniklou škodou.
 • Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče personálu.
 • V případě ztráty klíče od pokoje uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou (včetně klíčové vložky a bezpečnostního zámku od vchodových dveří).
 • Všichni hosté musí udržovat čistotu, pořádek a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu bez souhlasu personálu. 
 • V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je dodržován noční klid.
 • Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení, pokud nebyly svěřeny do úschovy (trezoru). Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 • K parkování je možno využít vyhrazená parkovací místa pod penzionem, která jsou střežena kamerovým systémem.
 • V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo ubytování zrušit bez náhrady.

Zpracováním osobních údajů:

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 je ubytovatel povinen informovat hosta o poskytnutí, uchovávání a zpracování osobních údajů.

Host uděluje tímto dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním a uchováváním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, při provedené rezervaci.

Svůj souhlas poskytuje pro účely zpracování elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Dále z důvodu splnění zákonné povinnosti ubytovatele a to zákona č.326/199sb. o pobytu cizinců a zákona č. 565/1990sb o místních poplatcích poskytnutí čísla OP, nebo cestovního pasu při zahájení pobytu.

Správcem osobních údajů je Pavel Kosík IČO 64260917, Žižkova 168, Vrbno pod Pradědem a Bc. Vladimíra Kosíková IČO 03531091, Žižkova 168, Vrbno pod Pradědem (dále jen ubytovatel).

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.

Beru tímto na vědomí, že ubytovatel je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny.

Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejména v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas uděluji na dobu 60 měsíců od jeho udělení.

Dále uděluji souhlas s uchováváním účtenek a faktur pro splnění zákonné povinnosti (zákon č. 235/2004 Sb) a to po dobu 10 let.

Rozhodující datum pro udělení souhlasu je den odeslání objednávky o ubytování.